INFO

ul. Szkolna 5,
48-118 Lisięcice

Administrator

bbBiblioteka szkolna ogłasza miesięczny konkurs czytelniczy dla uczniów i rodziców klas I - III

 Cele konkursu:

- propagowanie czytelnictwa;

- zaangażowanie dorosłych w czytanie dzieciom;

- rozwijanie wyobraźni;

- budowanie więzi między rodzicami a dziećmi;

- wychowanie przez czytanie.

Czas trwania konkursu:

Start od 1 do 31  października, rok szkolny 2020/2021

Uczestnicy konkursu:

- uczniowie klas I-III,

- rodzice uczniów klas I-III.

Warunki konkursu:

 - uczniowie, którzy wraz z rodzicem przeczytają największą ilość książek w  miesiącu październiku zostaną nagrodzeni dyplomem i nagrodą rzeczową;

- ilość przeczytanych książek będzie weryfikowana przez bibliotekarza.