Ułatwienia dostępu

Skip to main content
 studenci czekają na rozdanie dyplomów

Zaangażowanie społeczne

Ten najbardziej potrzebuje pomocy,
którego prośba o nią jest najcichsza.”

Michael Quoist

Zostań wolontariuszem

Wolontariuszem może być każdy, kto jest otwarty i wrażliwy na potrzeby innych. Każdy z Was ma duże pokłady niewykorzystywanej na co dzień dobroci i potrzeby niesienia pomocy. Wystarczy tylko chcieć i stworzyć sobie odpowiednie warunki do zaangażowania się w pracę wolontariacką i odkrycia swojego potencjału. Działalność wolontariuszy w szkole wydaje się naturalna, a miejsce idealnie do tego pasującym.
Praca wolontariacka przynosi korzyść wszystkim, i beneficjentom pomocy i pomagającym. Ci pierwsi otrzymują szeroko rozumiane wsparcie (pomoc materialną, zainteresowanie, zrozumienie, współobecność ), a wolontariusze uczą się otwartości, odpowiedzialności, empatii.

Jak pomagamy?

 • Wolontariat w Szlachetnej Paczce

  Od wielu lat nasza szkoła bierze czynny udziała w pomaganiu ludziom potzrebującym w okresie przedświątecznym. Pod kierownictwem opiekuna Samorządu Uczniowskiego p. Marty Klimek, ktora jest wolontariuszem Szlachetnej Paczki my także dołączyliśmy do tej wspaniałej działalności. Jak do tąd społeczność szkolna nie zawiodła i zawsze potrzebujący otrzymują to czego potrzebują.

 • Pomoc Ukraińcom

  Wojna doświadczyła naszych sąsiadów ze wschodu. Szkolna społeczność zorganizowała szkolną zbiórkę pieniężną. Cała zbiórka została przekazana na konto Polskiej Akcji Humanitarnej. Była to kwota 681 zł.

 • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

  Od ponad 30 lat wielka, ogólnopolska akcja charytatywna. Nasi harcerze wspomagani przez lokaną straż pożarną, aktywnie, co roku uczestniczą w zbiórce pieniędzy. Akcja prowadzona jest pod opieką dwóch nauczycieli wolontariuszy WOŚP p. Urszuli Wojciechowskiej i p. Piotra Kowalczyka. Cieszą nas coroczne rekordy zbiórki, a efekty widzimy w naszym powiatowym szpitalu i mamy w szkole (np: fantomy do nauki sztucznego oddychania).

 • Szkolne zbiórki dla potrzebujących

  Szkolni wolontariusz w Samorządzie Uczniowskim aktywnie biorą udział w pomocy osobom, rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji. Jest to zbiórka darów, ale również pieniędzy. SU sprzedaje również cegiełki na pomoc fundacjom wspierającym dzieci w potrzebie.

 • Pomoc zwierzętom

  Już tradycją stała się coroczna pomoc zwierzętom w gminnym schornisku dla zwierząt. Zawsze jesienią pod kierunkiem p. Barbary Chudy prowadzona jest ogólnoszkolna akcja zbierania karmy, kocy, zabawek dla przebywających w schronisku zwierzętom. Społecznoś pomaga również w dokarmianiu zwierząt dzikich poprzez zbiórkę żołędzi i kasztanów, które przekazywane są lokalnemu kołu łowieckiemu. 

Bądź otwarty i wrażliwy na potrzeby innych