VI miejsce w województwie i tytuł laureata w zawodach "mały olimpijczyk".

II miejsce w półfinale wojewódzkim w turnieju "Mały olompijczyk" w 2019r.

Mistrzowie powiatu głubczyckiego w zawodach "mały olimpijczyk" w kategorii chłopców i dziewcząt w 2019r.

Mistrzowie Gminy w kategorii dziewcząt i chłopców w zawodach "Mały olimpijczyk" w roku 2019.