VI miejsce w województwie i tytuł laureata w zawodach "mały olimpijczyk".