Poniedziałek
8:00 – 8:45 język angielski  s 37
8:55 – 9:40 Matematyka  s 43
9:50 – 10:35 język polski s 35
10:45 – 11:30 język polski s 35
11:45 - 12:30  zaj. z wychowawcą s 4
12:45 - 13:30 wych. fizyczne sala gim.
13:40 - 14:25 wych. fizyczne sala gim.
Wtorek
8:00 – 8:45 język niemiecki s 37
8:55 – 9:40 Biologia s 41
9:50 – 10:35 Religia s 41
10:45 – 11:30 język angielski s 37
11:45 - 12:30  Geografia s 40
12:45 - 13:30  wych. fizyczne/informatyka gr.1  sala gim.
13:40 - 14:25 wych do życia w rodzinie s 41
Środa
8:00 – 8:45 Matematyka s 43
8:55 – 9:40 Matematyka s 43
9:50 – 10:35 wych. fizyczne/ informatyka gr.2 sala gim.
10:45 – 11:30 Historia s 40
11:45 - 12:30 Muzyka s 41
12:45 - 13:30  wych. fizyczne sala gimn.
     
Czwartek
8:00 – 8:45 Religia s 41  
8:55 – 9:40 język polski s 35  
9:50 – 10:35 język polski s 35  
10:45 – 11:30 Technika s 40  
11:45 - 12:30 Plastyka s 40  
12:45 - 13:30 wych. fizyczne sala gim.  
13:40 - 14:25 wych. fizyczne sala gim.  
Piątek
8:00 – 8:45 język angielski s 37
8:55 – 9:40 Matematyka s 43
9:50 – 10:35 Historia s 40
10:45 – 11:30 język polski s 35
11:45 - 12:30 wych. fizyczne sala gim.
13:40 - 14:25 wych. fizyczne sala gim.
Poniedziałek
8:00 – 8:45 Matematyka  s 43
8:55 – 9:40 historia  s 40
9:50 – 10:35 zaj. wychowawcze s 37
10:45 – 11:30 język polski s 35
11:45 - 12:30  Technika s 40
12:45 - 13:30 wych. fizyczne sala gim.
Wtorek
8:00 – 8:45 język angielski s 37
8:55 – 9:40 Matematyka s 43
9:50 – 10:35 Matematyka s 43
10:45 – 11:30 język polski s 35
11:45 - 12:30  wych. fizyczne sala gim.
12:45 - 13:30    
     
Środa
8:00 – 8:45 Religia s 41
8:55 – 9:40 język angielski s 37
9:50 – 10:35 Geografia s 40
10:45 – 11:30 język polski s 35
11:45 - 12:30 wych. fizyczne s 35
12:45 - 13:30  Informatyka s 26
13:40 - 14:25 wych do życia w rodzinie s 41
Czwartek
8:00 – 8:45 Muzyka s 41
8:55 – 9:40 Historia s 40
9:50 – 10:35 Matematyka s 37
10:45 – 11:30 Plastyka s 40
11:45 - 12:30 język polski s 43
12:45 - 13:30 język polski sala gim.
Piątek
8:00 – 8:45 język angielski s 437
8:55 – 9:40 wych. fizyczne sala gim.
9:50 – 10:35 język niemiecki s 37
10:45 – 11:30 Biologia s 41
11:45 - 12:25  Religia s 41
Poniedziałek
8:00 – 8:45 język polski  s 35
8:55 – 9:40 język polski  s 35
9:50 – 10:35 Matematyka s 43
10:45 – 11:30 Informatyka s 26
11:45 - 12:30  Muzyka s 40
Wtorek
8:00 – 8:45 język polski s 35
8:55 – 9:40 zaj. z wychowawcą s 35
9:50 – 10:35 język angielski s 37
10:45 – 11:30 wych. fizyczne sala gim.
11:45 - 12:30  Matematyka s 43
12:45 - 13:30 wych do życia w rodzinie s 41
Środa
8:00 – 8:45 Plastyka s 41
8:55 – 9:40 język angielski s 37
9:50 – 10:35 wych. fizyczne sala gim.
10:45 – 11:30 religia s 41
11:45 - 12:30 język polski s 35
12:45 - 13:30  Przyroda s 41
Czwartek
8:00 – 8:45 język angielski s 37
8:55 – 9:40 religia s 40
9:50 – 10:35 język niemiecki s 37
10:45 – 11:30 Matematyka s 43
11:45 - 12:30 Matematyka s 43
12:45 - 13:30  wych. fizyczne sala gim.
Piątek
8:00 – 8:45 Technika s 40
8:55 – 9:40 historia s 40
9:50 – 10:35 język polski s 35
10:45 – 11:30 wych. fizyczne sala gim.
11:45 - 12:25  Przyroda s 41
Poniedziałek
8:00 – 8:45 Edukacja  s 25
8:55 – 9:40 język angielski  s 25
9:50 – 10:35 Edukacja s 25
10:45 – 11:30 Edukacja s 25
11:45 - 12:30    
Wtorek
8:00 – 8:45 wych. fizyczne sala gim.
8:55 – 9:40 Edukacja s 25
9:50 – 10:35 Edukacja s 25
10:45 – 11:30 Edukacja s 25
11:45 - 12:30   s 25
Środa
8:00 – 8:45 Edukacja s 25
8:55 – 9:40 wych. fizyczne sala gimn.
9:50 – 10:35 język angielski s 25
10:45 – 11:30 Edukacja s 25
11:45 - 12:30 Edukacja s 25
12:45 - 13:30   s 25
Czwartek
8:00 – 8:45 Informatyka s 25
8:55 – 9:40 Edukacja s 25
9:50 – 10:35 Edukacja s 25
10:45 – 11:30 religia s 25
11:45 - 12:30 Edukacja s 25
12:45 - 13:30   s 25
Piątek
8:00 – 8:45 Edukacja s 25
8:55 – 9:40 religia s 25
9:50 – 10:35 wych. fizyczne sala gim.
10:45 – 11:30 Edukacja s 25
11:45 - 12:25   s 25