II OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ SZCZĘŚCIA W SZKOLE 20-26 WRZEŚNIA 2021

 Celem Ogólnopolskiego Tygodnia Szczęścia w Szkole jest zwrócenie uwagi na szczęście i dobrostan oraz ich związki z efektami kształcenia. Badania pokazują, że ludzie doświadczający szczęścia w szkole i w pracy żyją zdrowiej, dłużej, lepiej. Poczucie szczęścia sprzyja odporności, kreatywności, zaangażowaniu, budowaniu relacji, przyjaźniom. To prawdziwa profilaktyka zdrowia psychicznego i fizycznego, szczególnie w tak trudnym, pandemicznym czasie. Jest to nam wszystkim bardzo potrzebne.

W tygodniu tym pedagog i psycholog szkolny zaplanowali dla Was drodzy uczniowie wiele aktywności. Ważne, by o szczęściu mówić głośno i dosłownie, pokazywać jego wiele wymiarów: od przeżywania pozytywnych emocji, poprzez doświadczanie i budowanie trwałych więzi, wzmacnianie talentów i silnych stron charakteru, dbanie o zdrowie pozytywne, sen, dobre odżywanie, uruchamianie zaangażowania poprzez wyznaczanie mądrych celów, ważnych dla wspólnoty rodzinnej, szkolnej, sąsiedzkiej.

 W tym tygodniu czeka na Was:

Konkurs – Najbardziej życzliwa osoba w mojej klasie

Dzień miłych niespodzianek

Konkurs plastyczny „Moje Szczęście”

 Regulamin konkursów zamieszczony został przed gabinetem pedagoga i psychologa szkolnego.

 

Razem celebrujmy dobry czas. W ten sposób kształtujemy dobre życie.


REGULAMIN KONKURSU  PLASTYCZNEGO „MOJE SZCZĘŚCIE”

 1. ORGANIZATOR
 • Pedagog i Psycholog szkolny
 1. CELE KONKURSU
 • Kształtowanie uważności na odczuwanie szczęścia i dobrostanu
 • Kształtowanie poczucia estetyki.
 • Doskonalenie sprawności manualnych.
 1. UCZESTNICY:
 • Uczniowie klas I – VIII
 1. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE:
 • Zadaniem uczestników jest samodzielne wykonanie plakatu w formie A3. Kształt pracy dowolny.
 • Na odwrocie każdej pracy należy umieścić następujące informacje: imię i nazwisko autora oraz klasę.
 1. Prace należy dostarczyć  do gabinetu pedagoga i psychologa do 26.09.2021r.
 2. KRYTERIA OCENY PRAC:

Przy ocenie prac komisja będzie brała pod uwagę: pomysłowość, różnorodność materiałów wykorzystanych do wykonania plakatu, oryginalność i estetykę.

Dla laureatów Konkursu Organizator przygotował nagrody.

REGULAMIN KONKURSU  „Najbardziej życzliwa osoba w mojej klasie”

 1. ORGANIZATOR
 • Pedagog i Psycholog szkolny
 1. CELE KONKURSU
 • Promowanie życzliwości, przyjaźni, szacunku
 • Kształtowanie właściwych postaw społecznych
 • Budzenie szacunku do drugiej osoby
 • Uwrażliwienie na kulturę osobistą
 1. UCZESTNICY:
 • Uczniowie klas I – VIII
 1. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE:
 • Zadaniem ucznia jest napisanie na karteczce imienia i nazwiska oraz klasy osoby, którą uważa za najbardziej życzliwą osobą w swojej klasie oraz wrzucenie jej do urny. W dniu 20.09.2021 (poniedziałek) przewodnicząca szkoły zbierze głosy w każdej klasie.

 

Przy wyborze osoby należy wziąć pod uwagę cechy życzliwej osoby:

 • UŚMIECHA SIĘ DO INNYCH
 • POMAGA INNYM
 • SZANUJE DOROSŁYCH, KOLEŻANKI I KOLEGÓW ORAZ SAMEGO SIEBIE
 • UŻYWA NA CO DZIEŃ ZWROTÓW GRZECZNOŚCIOWYCH – „DZIEŃ DOBRY”, „DO WIDZENIA”, „DZIĘKUJĘ”, „PROSZĘ”, „PRZEPRASZAM”
 • NIE ZACZEPIA, NIE BIJE, NIE PLUJE, NIE KOPIE
 • DBA O SIEBIE I INNYCH
 • NIE UŻYWA BRZYDKICH WYRAZÓW
 • BRONI SŁABSZYCH
 1. KRYTERIA OCENY PRAC:

Po zakończeniu głosowania komisja zliczy oddane głosy oraz ogłosi wyniki w każdej klasie.

Dla laureatów Konkursu Organizator przygotował nagrody.

Punktualnie o 8:15 odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Po przemówieniu przewodniczącej SU i dyrektora szkoły odbyło się ślubowanie klasy pierwszej. Po części oficjalnej uczniowie udali się na spotkania z wychowawcą. 

 

Punktualnie o godzinie 8:00 rozpoczęło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Ze względów pandemicznych odbył się przy skromnym udziale rodziców. Pożegnana szczególnie uroczyście została klasa VIII. SU przekazał również władzę swoim młodszym kolegom. Cała uroczystość trwała 1,5 godziny. 

Dzień przed zakończeniem roku szkolnego odbyła się uroczystość pożegnania najstarszych dzieci przedszkolnych. 20 starszaków zakończyło edukację w "zerówce" i pięknym występem artystycznym, przy obecności rodziców i młodszych kolegów z przedszkola, wyraziło wdzięczność za lata spędzone w murach przedszkola. Były wiersze, piosenki i tańce, a na koniec również grupa młodsza wręczyła medal pierwszoklasisty, żegnając wierszykiem i piosenką starszych kolegów. Po uroczystości było cisto i kawa dla rodziców i słodkości dla absolwentów.