Celem ankiety była analiza i diagnoza poziomu samopoczucia, potrzeb i trudności uczniów podczas nauczania zdalnego.

 

1.Narzędzia badawcze

Raport został oparty na podstawie analizy danych uzyskanych z badania ankietowego przeprowadzonego w formie online w dniach od 25 do 03 stycznia 2021r. Badaniem ankietowym zostali objęci: uczniowie klas 4-8. Ankieta zawierała 20 pytań w formie zamkniętej i otwartej.

2. ANALIZA DANYCH I WYNIKÓW BADAŃ

W badaniu wzięło udział 68 uczniów klas 4-8 co stanowi 70% wszystkich uczniów tych klas.

3.WNIOSKI I REKOMENDACJE

Problemy i spostrzeżenia związane z obecną izolacją i nauką zdalną:

  1. Można stwierdzić, iż uczniowie podczas nauczania w domu czują się gorzej niż podczas nauczania stacjonarnego w szkole.
  2. Uczniowie wskazują na problemy związane z dużą ilością czasu przed komputerem/telefonem, z koncentracją uwagi oraz zapamiętywaniem materiału. Wśród badanych jest 8 osób, które mają trudności z odczuwanym wstydem przed odezwaniem się na lekcji.
  3. Ankieta pozwoliła wytypować uczniów, którzy borykają się z niskim samopoczuciem oraz odczuwaniem lęku/niepokoju. Aż 31 osób odczuwało w ostatnim czasie lęk lub niepokój.
  4. Dzieciom i młodzieży najbardziej brakuje bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami jak i nauczycielami.
  5. Na podstawie badania stwierdza się, iż 10 uczniów nie otrzymuje wsparcia, nie posiada bliskiej/zaufanej osoby, do której mogłaby zwrócić się o pomoc.
  6. Czas wolny uczniowie najchętniej spędzają grając na komputerze, słuchając muzyki oraz na wspólnej aktywności z rodziną.
  7. Aż 11 osób nie wychodzi w ogóle na świeże powietrze.
  8. Relacje uczniów z domownikami oraz z rówieśnikami plasują się na średnim poziomie.
  9. Z pośród badanych uczniów 45 osób chciałoby już wrócić do szkoły.
  10. Uczniowie najbardziej obawiają się po powrocie do szkoły problemów w nauce, rozchorowania się jak również trudności w odbudowaniu relacji z rówieśnikami. Uczniowie martwią się również, iż osiągną niskie wyniki na egzaminach.