5 listopada w klasie I naszej szkoły było wielkie święto. Pasowanie na ucznia. Odbyło się ono na sali gimnastycznej przy obecności rodziców, uczniów klasy II i III oraz dyrektora szkoły. Członkowie Samorządu Uczniowskiego przeprowadzili szereg prób dojrzałości szkolnej pierwszaków, a oni sami wykazali się zdolnościami artystycznymi, znajomością przepisów ruchu drogowego, matematyki jak również musieli przejść trudny tor sprawnościowy. Ostatecznie wszyscy zdali egzamin i zostali pasowani przez dyrektor szkoły na ucznia i  przyjęci do braci uczniowskiej szkoły. ŻYCZYMY NOWYM KOLEGOM I KOLEŻANKOM SUKCESÓW EDUKACYJNYCH W NASZEJ SZKOLE!