Celem ankiety była analiza i diagnoza poziomu samopoczucia, potrzeb i trudności uczniów podczas nauczania zdalnego.

W dniu 30 września 2020r w naszej szkole został ogłoszony miesięczny konkurs czytelniczy skierowany do uczniów i rodziców klas I-III.

W okresie pandemii również święto Babci i Dziadka przeniosło się do internetu.

Teoretycznie można założyć, że podczas edukacji zdalnej zwiększyły się kompetencje uczniów w zakresie uczenia się, szczególnie z wykorzystaniem technologii edukacyjnych. Ale może to założenie na wyrost - czy rzeczywiście taka pozytywna i trwała zmiana ma miejsce? Szkoły, nauczyciele i uczniowie (oraz rodzice) – wszyscy w związku z pandemią doświadczyliśmy szczególnego zaburzenia procesu edukacji.