Events on sobota, 20 luty 2021

Światowy Dzień sprawiedliwośći społecznej

Sobota, 20 luty 2021

Lisięcice wydarzenia

To święto ogłoszone przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2009 roku. Jego celem jest promowanie wysiłków na rzecz zmniejszenia ubóstwa, wykluczenia społecznego i bezrobocia.

Event Details