Pytanie 1

Dlaczego płacimy prowizję za opłaty na stołówce?

Celem wprowadzenia programu e-stołówka była przede wszystkim możliwość kontroli i decydowania przez rodziców o wyżywieniu ich dzieci w szkole. Dzięki zintegrowanemu programowi rodzic może zdecydować o jedzeniu przez dziecko odpowiedniego posiłku, który jest zaplanowany w jadłospisie. Ma to znaczenie np: dla dzieci alergicznych. Ma też możliwość kontrolowania na bieżąco, czy dziecko je obiady. Rodzic może odwołać już zakupione obiady, a wpłacone środki przechodzą na kolejny miesiąc. Daje to oszczędności, w budżecie domowym.

Opłaty prowizji są poza decyzją szkoły. O nich decyduje bank, jak w przypadku każdej operacji finansowej. Prowizja wynosi ok. 1,5 %, czyli daje to średnio 90 gr. za operację finansową (na miesiąc). Środki wpływają bezpośrednio na konto Gminy.

Pytanie 2

Kiedy można zapisywać dziecko do przedszkola?.

Rekrutacja do przedszkola i szkoły rusza przeważnie w miesiącu marcu każdego roku. Poprzedzona jest zawsze zarządzeniem Burmistrza o warunkach rekrutacji i wzorach dokumentów rekrutacyjnych. Ma to znaczenie przede wszystkim dla rodziców, którzy po raz pierwszy zapisują dziecko do przedszkola lub szkoły. Na stronie szkoły co roku podawany jest termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji.

Pytanie 3

Kiedy dziecko może chodzić do szkoły zamiast nauczania zdalnego?

Tą kwestię reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie tego rozporządzenia do szkoły mogą uczęszczać uczniowie klas IV - VIII i starsi tylko w trzech sytuacjach: - są dziećmi służb bezpośrednio zaangażowanych w walkę z Covid-19 (np: dzieci lekarzy, pielęgniarek, ratowników, służb mundurowych, itp.) - są uczniami niepełnosprawnymi; - uczniowie, których warunki domowe uniemożliwiają naukę zdalną (np: brak lub słaby internet, brak sprzętu do nauki zdalnej, brak odpowiednich warunków domowych, itp.)

Pytanie 4

Nie mam możliwości zalogowania się do dzienniczka mojego dziecka.

Szkoła wiele lat temu wprowadziła elektroniczny dziennik. Program ten daje możliwość stałego kontrolowania postępów ucznia, kontaktów z nauczycielami, kontroli frekwencji dziecka i jego osiągnięć edukacyjnych. Uczeń jak i jego rodzic ma bezpłatny dostęp do dzienniczka. Podstawą logowania jest podanie do szkolnej bazy aktualnego i działającego adresu email rodzica lub dziecka. Na jego podstawie uzyskujemy dostęp do dzienniczka poprzez założenie własnego konta dostępu. Dokładna instrukcja pierwszego logowania i link do dzienniczka jest umieszczony na naszej stronie internetowej.

Pytanie 5

Jak się kontaktować ze szkołą w czasie epidemii?

Mimo panowania epidemii i związanymi z tym wieloma obostrzeniami sekretariat szkoły pracuje normalnie w godzinach 7:00 - 15:00. Mogły wystąpić pewne utrudnienia z powodu braku pracowników związane z chorobami, ale zawsze jakaś osoba przyjmowała zainteresowanych.

W tym trudnym dla nas okresie proponujemy kontakt telefoniczny, mailowy lub listowny. Wszystkie dane potrzebne do kontaktu podane są w stopce naszej głównej strony internetowej oraz w zakładce Kontakt. Przed głównym wejściem do budynku szkoły jest umieszczona również skrzynka pocztowa, gdzie można zostawić wszelką, papierową korespondencję. Zapraszamy do kontaktów.