Powitanie dnia w przedszkolu
07:00-08:00 Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz z dzieckiem zdolnym, zabawy integrujące grupę.
08:00-09:00 Poranne zabawy ruchowe. Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.
09:00-09:15 Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie.
Realizacja podstawy programowej
09:15-09:30 Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Nauka: mycia rąk, sposobu korzystania z toalety, mycia zębów – doskonalenie czynności.
09:30-10:30 Realizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową. Organizowanie zabaw twórczych i ruchowych zgodnie z tematyką zajęć.
10:30-11:30 Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapiania guzików, suwaków – doskonalenie czynności). Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, wycieczki i spacery – poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola.

Zabawy z językiem obcym nowożytnym.

11:30-12:00 Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe.
12:00-12:30 Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.
   
Popołudniowy czas w przedszkolu
12.30-12.50 Zabiegi higieniczne, przygotowanie do relaksu – nabywanie umiejętności samoobsługowych związanych ze zdejmowaniem i zakładaniem elementów garderoby.
12:50-15:00 Opoczynek poobiedni, słuchanie bajek, muzyki – wyciszenie, praca indywidualna z dziećmi, Zajęcia dodatkowe: rytmika, plastyka, zajęcia teatralne, zabawy ogólnorozwojowe.
  Wspieranie trudności edukacyjnych w pracy indywidualnej.