Poniedziałek
8:00 – 8:45 Wiedza o społeczeństwie  s 40
8:55 – 9:40 Chemia  s 41
9:50 – 10:35 Historia s 40
10:45 – 11:30 Fizyka s 41
11:45 - 12:30 język angielski 1/ informatyka 2 s 37/s 26
12:45 - 13:30 język angielski 2/ informatyka 1 s 37/s 26
13:40 - 14:25 język polski s 35
Wtorek
8:00 – 8:45 Matematyka s 43
8:55 – 9:40 Religia s 41
9:50 – 10:35 język polski s 35
10:45 – 11:30 Chemia s 41
11:45 - 12:30 język angielski 2 / język niemiecki 1 s 37/s 41
12:45 - 13:30 zaj. z wychowawcą  s 35
13:40 - 14:25 wych. fizyczne sala gim.
14:30 - 15:15 wych. fizyczne sala gim.
Środa
8:00 – 8:45 wych. fizyczne sala gim.
8:55 – 9:40 język polski s 35
9:50 – 10:35 język polski s 35
10:45 – 11:30 Edukacja dla bezpieczeństwa s 40
11:45 - 12:30 język angielski 1/ język niemiecki 2 s 37/s 41
12:45 - 13:30  Matematyka s 43
13:40 - 14:25 wych.fizyczne sala gim.
  wych. fizyczne sala gim.
Czwartek
8:00 – 8:45 wych. fizyczne sala gim.  
8:55 – 9:40 język angielski 2 / język niemiecki 1 s 37/s 41  
9:50 – 10:35 Religia s 40  
10:45 – 11:30 Historia s 40  
11:45 - 12:30 Biologia s 41  
12:45 - 13:30 Matematyka s 43  
13:40 - 14:25      
Piątek
8:00 – 8:45 Matematyka s 43
8:55 – 9:40 język polski s 35
9:50 – 10:35 Fizyka s 41
10:45 – 11:30 język angielski 1/ język niemiecki 2 s 37/s 41
11:45 - 12:30 Geografia s 40
12:45 - 13:30 wych. fizyczne sala gim.
13:40 - 14:25 wych. fizyczne sala gim.