Program
PROGRAM REALIZOWANY W grupie średniej realizujemy program wychowania przedszkolnego " Planeta dzieci" A1
JĘZYK OBCY Prowadzimy nauczanie języka obcego na podstawie programu dwujęzyczne przedszkole. Robimy to poprzez interaktywną zabawę. Dziecko obcuje z językiem obcym, reaguje na polecenia w obcym języku podczas zabaw, udziela prostych odpowiedzi rozpoznaje otaczający świat kojarząc nazwy w dwóch językach. Dzieci słuchają piosenek, uczą się ich, słuchają opowiadań, oglądają bajki w języku angielskim. Występuje ciągła próba zachęcania dzieci do wymawiania słów w języku angielskim, przyporządkowując ich znaczenie do elementów zabawy. A2
ORGANIZACJA PRACY GRUPY Praca grupy odbywa się według ustalonego i zatwierdzonego rozkładu dnia. Zawsze zaczynamy zabawami muzyczno - rytmicznymi, ćwiczeniami fizycznymi na rozruch dnia. Po śniadaniu prowadzone są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze zgodnie z w/w programem nauczania. Zajęcia te obejmuje również nauka języka angielskiego oraz gimnastykę korekcyjno - wzmacniającą. Przed obiadem planujemy zabawy w sali, ogrodzie lub spacer. Po obiedzie jest przewidziana relaksacja za pomocą słuchania bajek, słuchania muzyki, leżakowania na dywanie oraz zabawy twórcze indywidualne. prowadzi się równie indywidualne zajęcia wyrównujące osiągnięcia edukacyjne. A3
WYŻYWIENIE Dzieci otrzymują dwa posiłki dziennie: O godzinie 9:00 - śniadanie oraz o godz. 12:00 dwudaniowy obiad. Posiłki należy wykupić na dany dzień za pomocą aplikacji e-stołówka pod adresem internetowym https://splisiecice.loca.pl. Deklaracje oraz odwołanie deklaracji posiłków w razie nieobecności dziecka w przedszkolu należy do rodziców. Aktualny koszt dziennego wyżywienia (zestawu przedszkolaka) wynosi 4 zł. Przedszkole do 5 godzin pobytu jest bezpłatne, każda następna rozpoczęta godzina to opłata w wysokości 1 zł. Opłaca się dodatkowy pobyt również za pomocą w/w aplikacji. A4

Szanowni Rodzice! Cieszymy się bardzo, że zaufaliście nam i powierzyliście swoje dzieci naszej opiece. Pragniemy przypomnieć, że w miesiącu marcu 2021r. odbywać się będzie rekrutacja na rok szkolny 2021/2022. Dokumenty są do pobrania w zakładce rekrutacja lub w sekretariacie szkoły.

Prosimy o kontakt z przedszkolem pod numerami telefonów:
+48 533 305 423 lub 77 485 71 10

Wszystkie informacje na temat pracy grupy udziela p. Agnieszka Walków.