Nasze motto:

„Zabawa jest nauką, nauka zabawą.
Im więcej zabawy, tym więcej nauki”
Glenn Doman

przedszkole11

Zasady działania wolontariatu szkolnego

 

 1. Wolontariat szkolny działa na podstawie przepisów prawnych zawartych w art. 85 ust. 6 Ustawy Prawno oświatowe(Dz.U. z 2017r. poz. 59 ze zm.). Samorząd Uczniowski przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Lisięcicach im. Weteranów II Wojny Światowej, w porozumieniu z Dyrektorem szkoły wyłonił spośród swoich członków Radę Wolontariatu.
 1. Wolontariat szkolny rozwija kompetencje społeczne i interpersonalne uczniów, w tym szacunek do drugiego człowieka, uwrażliwia na potrzeby osób potrzebujących, rozwija empatie oraz aktywizuje współpracę z organizacjami pozarządowymi. Rada Wolontariatu działa na podstawie opracowanego regulaminu.
 1. Do zadań Rady Wolontariatu należą:
 • koordynowanie zadań z zakresu wolontariatu,
 • diagnozowanie potrzeb społecznych w środowisku szkolnym i lokalny,
 • opiniowanie oferty działań,
 • decydowanie o konkretnych działaniach do realizacji.
 1. Rada Wolontariatu dokonuje diagnozy potrzeb społecznych w środowisku szkolnym lub lokalnym, dostosowuje swoje działania do diagnozy, planuje i organizuje działania wolontariatu.
 1. Działania szkolnego wolontariatu koordynuje wybrany przez uczniów nauczyciel, który przede wszystkim:
 • nadzoruje pracę wolontariuszy,
 • ustala wspólnie w wolontariuszami zasady i formy współpracy, wyznacza zadania,
 • proponuje działania i ideę wolontariatu w środowisku szkolnym i pozaszkolnym,
 • współpracuje z Samorządem Uczniowskim i jego opiekunem,
 • czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem wolontariatu szkolnego, rozwiązuje problemy,
 • nagradza o motywuje wolontariuszy.
 1. Działania wolontariatu są promowane poprzez informacje na stronach internetowych szkoły, podczas spotkań klasowych, apeli oraz w formie szkolnego festynu i festiwalu. Promocja działań odbywa się również w formie artykułów w gazetce szkolnej, plakatów i stałej gazetki ściennej, zawierającej aktualne informacje na temat działań wolontariatu.
 2. Wolontariat szkolny organizuje spotkania z ciekawymi ludźmi, szczególnie promującymi ideę wolontariatu, działaczami, dzielącymi się swoim doświadczeniem i wiedzą.

Drodzy ósmoklasiści!
Przekazujemy informacje na temat egzaminu ósmoklasisty, materiały dodatkowe do samodzielnej pracy, linki do aplikacji, linki do platform edukacyjnych, z których możecie korzystać samodzielnie lub z polecenia nauczycieli.

Zaglądajcie tu regularnie!

Pamiętajcie, że wasi nauczyciele są z wami w kontakcie zdalnym i nie tylko.

 Jak skutecznie i samodzielnie uczyć się przed egzaminem?

W ostatnich tygodniach przed egzaminem warto poćwiczyć rozwiązywanie arkuszy egzaminacyjnych, im więcej – tym lepiej. Pomoże to zapoznać się z różnymi typami zadań, powtórzyć zdobytą wcześniej wiedzę oraz odkryć ewentualne braki, które można jeszcze nadrobić.

A tu kilka wskazówek jak samodzielnie je rozwiązywać, aby nauka była skuteczna:

 • dokładnie zaplanuj czas i miejsce na naukę (np. każdego dnia o godz. 16)
 • przygotuj sobie arkusz i zegarek
 • pozbądź się wszystkich rozpraszaczy
 • rozwiązuj zadania, starając się nie przekraczać czasu podanego na arkuszu
 • gdy zakończysz rozwiązywanie, sprawdź swoją pracę z kluczem odpowiedzi, policz punkty i procenty
 • błędnie rozwiązane zadania przeanalizuj, poszukaj w książkach/Internecie porad jak je rozwiązać i rozwiąż ponownie.
 

Dowozy rok szkolny 2021/2022

Uwaga! Godziny są orientacyjne. Zależą głównie od warunków atmosferycznych.

 godziny dowozu Miejscowość godziny odwozu    dowóz  godziny dowozu Miejscowość godziny odwozu
I odwóz II odwóz I odwóz II odwóz
 7:07  Pomorzowice  14:10 15:55 7:41 Zwiszyce 14:25 16:20
 7:11  Pomorzowiczki  14:05 15:48 7:55 Lisięcice   16:05
 7:14  Ściborzyce  14:00 15:43        
 7:19  Kietlice  13:54 15:33        
 7:22  Bernatów  13:48 15:28        
 7:35  Lisięcice  13:40 15:20  
   
 
godziny dowozu Miejscowość godziny odwozu godziny dowozu Miejscowość godziny odwozu
I odwóz II odwóz I odwóz II odwóz
7:25 Królowe 14:15  16:10 6:50 Grudynia 14:05 15:55
7:35 Lisięcice 14:10  16:05 7:00 Milice 14:00 15:45
        7:05 Nowe Sady 13:50 15:35
        7:15 Lisięcice 13:40 15:25

Podkategorie