Ułatwienia dostępu

Skip to main content
 widok z lotu ptaka uniwersytetu od południa

Nasza historia

Historia

W lipcu 1945 r. do wsi Lisięcice po wojnie Łysocice- do niemieckiej nazwy Leisnitz) zaczęli przybywać repatrianci zza Buga, w tym z okolic Łucka Wołyńskiego. Mieszkało tu jeszcze wiele rodzin niemieckich, a na plebanii przebywał niemiecki ksiądz Jan Beluch, który odprawiał msze w języku niemieckim. Były również niemieckie siostry zakonne, które udzielały pomocy chorym. Zaczęto w tym czasie organizować we wsi polską oświatę i gospodarkę. Na szkołę nadawał się najlepiej budynek przy ul. Kościelnej 44. Jednocześnie w tym samym budynku organizowano przedszkole, którego organizatorką i pierwszą kierowniczką była Aniela Styczeń.

Historia szkoły w Lisięcicach nie zaczyna się od czasów powojennych. Z pewnością od wieków istniała na tych terenach szkoła Niemiecka, a wcześniej za panowania książąt Opolskich i Polska.

Początki aktualnej szkoły

7.XI.1945 r. odbyło się uroczyste poświęcenie szkoły. Przybyli na tę uroczystość przedstawiciele powiatu. Poświęcenia dokonał ks. prefekt Adamowicz. Szkoła, w której się dzieci uczyły była stanowczo za mała, postanowiono więc remontować drugi budynek, który był mocno zniszczony przez działania wojenne. Staraniami powołanej komisji było zebranie funduszy na remont szkoły. W maju otrzymano ze starostwa subwencję na remont szkoły.

W miesiącu lipcu 1947 r. przystąpiono do odbudowy szkoły położonej przy ulicy głubczyckiej. 20.III.1953 r. została oddana do użytku odremontowana następna część budynku szkolnego. 20.II.1965 r. do użytku zostało oddane remontowane przez 2 lata przedszkole, które mieści się w starym domu parafialnym po siostrach zakonnych. Teraz posiada centralne ogrzewanie i bieżącą wodę. Powstał komitet budowy szkoły.

 W roku 1968 - na wiosnę, przystąpiono do budowania nowej szkoły. W rocznicę rewolucji październikowej wmurowano kamień węgielny przy udziale władz powiatowych i miejscowego społeczeństwa. Budowa trwała aż do 1970 roku.

 22.II.1970 r. w dniu tym zaczęto przeprowadzkę do nowego budynku. Opuszczenie starego budynku było konieczne, gdyż zagrażał już bezpieczeństwu dzieci.

Dnia 11.XI.1970 r. nastąpiło uroczyste otwarcie nowo zbudowanej szkoły podstawowej i nadanie jej imienia Weteranów II Wojny Światowej.

4.V.1972 r. był historycznym dniem dla wsi Lisięcice. Przyjechał tutaj gen. broni Zygmunt Berling wraz z małżonką Marią w stopniu porucznika i synem w stopniu kapitana. Z tego pobytu był nakręcony reportaż telewizyjny.

Dnia 7.V.1975r.nastąpiło uroczyste wręczenie sztandaru szkoły. Nad całością programu czuwał z-ca dyr. Sz. Wierzbicki.

Od roku 1980 szkoła zarządza dyr. Edward Dereń. Zamieszkał w domu obok szkoły.

W 1986r. do szkoły dobudowano budynek – szatnię dla LZS-u.

We wrześniu 1997r. szkoła zmieniła nazwę ze Szkoły Podstawowej na Zespół Szkół. Od tego roku do szkoły zostało dołączone przedszkole, które przeniesiono z ulicy kościelnej z dawnego budynku sióstr zakonnych. Cały parter szkoły został dostosowany na potrzeby przedszkola. Od tego roku dyrektorem szkoły został mgr Tadeusz Wojciechowski.

Począwszy od roku 1945 Dyrektorami szkoły, do której uczęszczają dzieci ze wsi Lisięcice, Zawiszyce, Królowe, Bernatów Duży i Mały, Nowosady oraz Milice (spoza obwodu), a od roku 2013 również z Pomorzowic, Pomorzowiczek, Ściborzyc Małych, Kietlic i Klisina byli:

Henryka Jasionowska         od 1945r. – 1970r.

Józef Szabela                    od 1970r. – 1973r.

Tadeusz Skrzyp                 od 1973r. – 1980r.

Edward Dereń                    od 1980r. – 1985r.

Krystyna Styczeń               od 1985r. – 1997r.

Tadeusz Wojciechowski       od 1997r. - nadal

14.10.2004r. dyr. Tadeusz Wojciechowski otrzymał z rąk Ministra Edukacji Narodowej nagrodę za swoją działalność.

Od 2004r. wzrósł stopień organizacyjny naszej szkoły. Od września rozpoczęło funkcjonować Gimnazjum.

Rozpoczęliśmy w 2006r. rozbudowę szkoły. Z bardzo dużą pomocą radnego wsi Lisięcice Leonarda Mazurkiewicza szkoła pozyskała środki na powiększenie hali sportowej oraz dobudowę nowych pomieszczeń. Przez ponad rok budowano nową salkę korekcyjną, nową klasę i pomieszczenia dla wuefistów. Nasz stadion ma nową bieżnię. Dzięki pomocy Zakładu Karnego z Głubczyc przy zaangażowaniu więźniów poszerzono całą bieżnię, wymieniono nawierzchnię na mączkę kostną. Dobudowano nowe boisko do siatkówki, pchnięcia kulą, rzutem oszczepem i skoku w dal

Szkoła dzisiaj

W 2008r. można stwierdzić, że zakończył się oficjalny remont szkoły chociaż  były jeszcze poprawki. Szkoła ma wymienione wszystkie okna, CO, jest ocieplona zewnętrznie i otrzymała nową szatę elewacji. Plac przed szkołą został wyłożony kostką brukową i całość ogrodzona pięknym płotem.  Wybudowano parking za salą gimnastyczną oraz rozbudowano istniejący przed szkołą. Rozpoczęto remonty podłóg wewnątrz szkoły.

W 2012 roku szkoła wzbogaciła się o sztuczne boisko wielofunkcyjne oraz pierwszy w naszej Gminie plac zabaw dla dzieci ze sztuczną, bezpieczną nawierzchnią.

W grudniu 2012r. dyrektor Tadeusz Wojciechowski otrzymał z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Złoty Krzyż Zasługi za swoją działalność na rzecz dzieci i młodzieży.

Decyzją władz Gminnych od 2013 r. do szkoły zostały przydzielone kolejne wioski. Zaczęły uczęszczać do szkoły od klasy IV uczniowie z Pomorzowic, Pawłowiczek, Ściborzyc Małych, Kietlic i Klisina. Powiększył się tym samym obwód szkoły. 

Szkoła wzbogaciła się w 2014r. o nowy teren rekreacyjny, gdzie będzie można ćwiczyć na wybudowanej ścieżce zdrowia. Do tego celu został zagospodarowany niewielki skrawek łąki obok boiska wielofunkcyjnego. Prace przy budowie ścieżki zdrowia zostały wykonane z środków własnych szkoły, a wykonywali je zatrudnieni przez dyrektora bezrobotni. Swój wkład w wyposażenie ścieżki włożyło również Sołectwo Lisięcice zakupując element siłowni.

W 2015 roku zakończony został ostatecznie remont placów wokół budynku szkolnego. Za ok. 300 tys. zł Gmina zleciła wykonanie odwodnienia placu oraz wybrukowanie go kostką. Szkoła również otrzymała nowy asfalt na zniszczonym już mocno placu za szkołą.

W tym samym roku generalny remont przeszła instalacja ppoż. Wykonano całkowicie nowe połączenia hydrantów wewnętrznych. Przy tej okazji zostały odremontowane korytarze szkolne. Koszt tych prac przekroczył kwotę 70 tys zł.

W 2016 roku dyrektor szkoły razem z czterema nauczycielami zorganizował oraz z 24 uczniami wyjechał na rowerową zieloną szkołę. Uczestnicy rajdu rowerowego przejechali szlak wzdłuż Polskiego Wybrzeża od Świnoujścia do Krynicy Morskiej zaliczając (zwiedzając) wszystkie 17 latarń morskich. Impreza trwała dwa tygodnie, a dzięki licznym sponsorom udało się ją zorganizować perfekcyjnie i pokryć zdecydowaną część wydatków na rajdzie. Uczniowie wpłacali tylko 300 zł.

  • university view of the cathedral from the north
  • university view from the west side of the city
  • interior of the university cathedral
  • cambridge university press bookshop inscription on the building
  • university bikes

Historia się zaczęła, a mamy nadzieję, że się nigdy nie skończy...