Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Kurs ratownictwa dla najmłodszych

W naszej szkole odbyło się szkolenie z udzielania pierwszej pomocy dla uczniów klas I-III oraz przedszkola przeprowadzone przez wykfalifikowanych ratowników medycznych.
Celem spotkania było przygotowanie dzieci i uczniów do udzielania pierwszej pomocy. Uczestnicy utrwalili sobie numery alarmowe oraz zasady wzywania pomocy. Ratownicy medyczni zademonstrowali prawidłowe przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej oraz prawidłowe postępowanie podczas m.in zadławienia, poparzenia, złamania. Kursanci mogli ćwiczyć pod fachowym nadzorem udzielanie pierwszej pomocy na fantomie.