Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Zakończenie roku szkolnego 2023

W dniu ojca 23 czerwca o godzinie 8:00 odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego. Na placu szkolnym po hymnie dyrektor podsumował ostatni rok szkolny. Zostały wręczone nagrody za naukę i zachowanie oraz działalność na rzecz szkoły. Również rodzice uczniów wyróżnionych otrzymali listy gratulacyjne za wybitne osiągnięcia swoich dzieci. Nastąpiła zmiana przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, a na zakończenie klasa 7 pożegnała swoich starszych kolegów oraz klasa 8, krótkim programem artystycznym, podziękowała nauczycielom i pracownikom szkoły za wszystkie lata nauki i opieki.