Ułatwienia dostępu

Skip to main content
park kampusu uniwersyteckiego ze studentami

Plan zajęć

Plany lekcji

rok szkolny 2023/2024 -  od 4.09.2023r.


 • Klasa I

  Poniedziałek edu-wczesnoszkolna
    edu-wczesnoszkolna
    edu-wczesnoszkolna
    j. angielski
     
  --------------------------- ------------------------------
  wtorek edu-wczesnoszkolna
    edu-wczesnoszkolna
    j. angielski
    edu-wczesnoszkolna
    wf
  --------------------------- ------------------------------
  środa edu-wczesnoszkolna
    edu-wczesnoszkolna
    wf
    edu-wczesnoszkolna
    eligia
  -------------------------- -----------------------------
  czwartek edu-wczesnoszkolna
    wf
    edu-wczesnoszkolna
    edu-wczesnoszkolna
  ------------------------- ----------------------------
  piątek edu-wczesnoszkolna
    religia
    edu-wczesnoszkolna
    informatyka
     
 • Klasa II

  Poniedziałek edu-wczesnoszkolna
    edu-wczesnoszkolna
    edu-wczesnoszkolna
    wf
    j. angielski
  --------------------------- ------------------------------
  wtorek edu-wczesnoszkolna
    edu-wczesnoszkolna
    edu-wczesnoszkolna
    informatyka
     
  -------------------------- ------------------------------
  środa edu-wczesnoszkolna
    edu-wczesnoszkolna
    religia
    wf
    edu-wczesnoszkolna
  -------------------------- -----------------------------
  czwartek edu-wczesnoszkolna
    edu-wczesnoszkolna
    j. angielski
    edu-wczesnoszkolna
  ------------------------- ----------------------------
  piątek edu-wczesnoszkolna
    edu-wczesnoszkolna
    wf
    religia
    zaj. rozwijające
 • Klasa III

  Poniedziałek edu-wczesnoszkolna
    wf
    edu-wczesnoszkolna
    edu-wczesnoszkolna
     
  --------------------------- ------------------------------
  wtorek edu-wczesnoszkolna
    edu-wczesnoszkolna
    j. angielski
    edu-wczesnoszkolna
    zaj. rozwijające
  ---------------------- -----------------------------
  środa edu-wczesnoszkolna
    wf
    edu-wczesnoszkolna
    informatyka
    zaj. rozwijające
  ------------------------ --------------------------
  czwartek edu-wczesnoszkolna
    edu-wczesnoszkolna
    religia
    edu-wczesnoszkolna
    wf
  ------------------------- ----------------------------
  piątek religia
    edu-wczesnoszkolna
    edu-wczesnoszkolna
    j. angielski
    edu-wczesnoszkolna
 • Klasa IV

  Poniedziałek j. polski
    j. polski
    wf
    j. angielski
    informatyka1/2
    zaj. z wychowawcą
  --------------------------- ------------------------------
  wtorek j.angielski
    wf
    j. polski
    matematyka
    informatyka2/2
     
  --------------------------- ------------------------------
  środa j. polski
    technika
    matematyka
    religia
    wf
  -------------------------- -----------------------------
  czwartek j. polski
    matematyka
    j. niemiecki
    historia
    przyroda
    j. angielski
  ------------------------- ----------------------------
  piątek muzyka
    matematyka
    religia
    wf
    przyroda
    plastyka
 • Klasa V

  Poniedziałek technika
    informatyka
    j. polski
    matematyka
    j. angielski
    muzyka
    zaj. rozw.biologia
  -------------------------- -----------------------------
  wtorek geografia
    j. niemiecki
    wf
    zaj. z wychowawcą
    j. polski
    matematyka
  -------------------------- -----------------------------
  środa religia
    j.angielski
    biologia
    historia
    matematyka
    wf
     
  -------------------------- -----------------------------
  czwartek religia
    j. polski
    wf
    j. angielski
    plastyka
    wdż
  ------------------------- ----------------------------
  piątek historia
    wf
    j. niemiecki
    matematyka
    j. polski
    j. polski
 • Klasa VI

  Poniedziałek muzyka
    j. angielski
    matematyka
    j. polski
    j. polski
    wf
  -------------------------- -----------------------------
  wtorek wf
    historia
    religia
    j. angielski
    geografia
    zaj. z wychowawcą
     
  -------------------------- -----------------------------
  środa j. niemiecki
    matematyka
    j. polski
    j. polski
    historia
    wdż
     
  -------------------------- -----------------------------
  czwartek religia
    j. angielski
    matematyka
    wf
    j. polski
    informatyka
  ------------------------- ----------------------------
  piątek matematyka
    plastyka
    biologia
    technika
    wf
    j. niemiecki
    zaj. rozw. biologia
 • Klasa VII

  Poniedziałek biologia
    matematyka
    fizyka
    geografia
    wf
    j. angielski
    muzyka
    wdż
  -------------------------- -----------------------------
  wtorek fizyka
    religia
    j. polski
    wf
    j. niemiecki
    historia
    zaj. z wychowawcą
  -------------------------- -----------------------------
  środa matematyka
    geografia
    j. angielski
    chemia
    informatyka
    j. polski
    plastyka
    doradztwo zaw.
  -------------------------- -----------------------------
  czwartek j. angielski
    religia
    j. polski
    matematyka
    historia
    wf
    zaj. rozw.fiz
     
  ------------------------- ----------------------------
  piątek j. polski
    j. polski
    matematyka
    chemia
    j. niemiecki
    biologia
    wf
 • Klasa VIII

  Poniedziałek j. angielski 
    biologia
    j. niemiecki
    informatyka
    chemia
    j. polski
    wf
    zaj. rozwijające j.p
  -------------------------- -----------------------------
  wtorek religia
    fizyka
    edu_dla_bezp
    j. polski
    matematyka
    zaj. z wychowawcą
    wf 
    zaj. rozw. j.a
  -------------------------- -----------------------------
  środa j. polski
     j. polski
    historia
    j. angielski
    chemia
    matematyka
     wf 
    zaj. rozw. mat.
  -------------------------- -----------------------------
  czwartek matematyka
    geografia
    religia
    fizyka
    j. angielski
    wos
    wf
    zaj. rozw. fiz
  ------------------------- ----------------------------
  piątek j. niemiecki
    historia
    j. polski
    wos
    matematyka
    matematyka
     doradz. zaw.
    j.p - zaj. rozw.

Planuję, uczę się, rozwijam się